Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Sanitairtotaal.nl gebruik van cookies. Door op "Ik ga akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Ik ga akkoord

Zoeken
Verlanglijstje Klantenservice 0165 - 308 453

Vandaag open tot 17.30 uur

Home > Voorwaarden Facebook

Algemene voorwaarden Facebook promotie

1. Aanbieder:
Nooren Import BV, handelend onder de naam Sanitairtotaal.nl 
Vestigingsadres: Zaagmolen 2A, 4751 VL Oud-Gastel

2. Termijn
Promotie loopt gedurende de aangegeven looptijd zoals in de Facebook actie staat vermeld.

3. Deelname
- Uitgesloten zijn medewerkers van Sanitairtotaal.
- Door deel te nemen aan de Facebook actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelname voorwaarden.

4. Kosten
Er zijn geen kosten voor deelname aan deze promotie.

5. Prijs
De prijs wordt benoemd in iedere actie. Wanneer dit een geld prijs betreft zal na contact met de winnaar het bedrag overgemaakt worden naar het door hem/haar opgegeven IBAN-nummer. 

6. Loting
De winnaar van de Facebook acties worden gekozen aan het einde van de promotieperiode door de directie van Sanitairtotaal. Wanneer er meerdere juiste antwoorden zijn gegeven zal er door middel van een willekeurige loting worden bepaald wie er tot winnaar van de actie zal worden uitgeroepen. De inzending die volgens de directie het meest voldoet aan de inhoud van de promotie wint de prijs. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. De uitslag is bindend en onherroepelijk.

7. Bekendmaking
De winnaar wordt op de hoogte gebracht via e-mail. Daarnaast zal de winnaar o.v.v. naam en woonplaats bekend worden gemaakt d.m.v. een foto op de Facebook pagina van Sanitairtotaal. Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend worden gemaakt op de Facebook pagina en website van Sanitairtotaal.

8. Uitreiking
De prijs zal 7 werkdagen na ontvangst van het IBAN-nummer van de winnaar overgemaakt worden op de desbetreffende rekening.

9. Minderjarige
De minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar. Minderjarigen worden uitgesloten van deelname.

10. Kansspelbelasting
Over de gewonnen prijs bent u geen kansspelbelasting verschuldigd.

11. Vragen
Vragen of opmerkingen m.b.t. de Facebook promotie worden alleen behandeld door te mailen naar marketing@sanitairtotaal.nl.

12. Gedragscode
Sanitairtotaal handelt in overeenstemming met de gedragscode kansspelen.

13. Facebook
Promoties lopende via Facebook vereisen de volgende vermeldingen:

a. Een complete vrijwaring van Facebook door elke deelnemer.
b. Erkenning dat de promotie niet wordt gesponsord, onderschreven of verricht door Facebook of verbonden is met Facebook.
c. Openbaarmaking dat de deelnemer informatie verstrekt aan de promotor en niet aan Facebook.

14. Aansprakelijkheid

  • Facebook, Sanitairtotaal en ingeschakelde personen en/of derden door Sanitairtotaal zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze promotie/actie.
  • Met de inzending van materiaal zoals eventuele foto’s, afbeeldingen, video- of geluidsfragmenten, verklaart de deelnemer dat deze materialen geen inbreuk maken op eigendomsrechten van zichzelf of anderen.
  • Deelnemer vrijwaart Sanitairtotaal  voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op hun eigendomsrechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten.
  • Door het insturen, plaatsen of uploaden van materiaal is Sanitairtotaal aan deelnemer of aan derden geen vergoeding verschuldigd.